JDK i8 ubuntu 22.04

install java

Install Java 11|Java 17|Java 18 on Ubuntu 22.04

koromicha

Follow through this tutorial to quickly learn how to install Java 11|Java 17|Java 18 on Ubuntu 22.04. Install Java 11|Java ...